NotificationsPost NameApplication DatePayment Date
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Deputy Registrar (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Controller of Finance (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Deputy Medical Superintendent (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Psychiatrist (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Accounts Officer (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Medical Officer (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Estate Officer (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Chief Security Officer (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Section Officer (Grp. A & B)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Assistant Security Officer (Grp. C)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Data Entry Operator (Grp. C)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Security Supervisor (Grp. C)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Clerk (Grp. C)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Steno-Typist (Grp. C)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Advt.No:UHSR/Rectt./07/2018Pharmacist (Grp.C)Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018
Start Date: 18/10/2018
End Date: 12/11/2018